Könsskillnader i språket

könsskillnader i språket

Mina erfarenheter av könsskillnader i språket. april 13, av andreasbulk. Visst har jag märkt att flickor har ett språkligt försprång långt upp i tonåren. Redan i småskolan, kunde de flesta tjejerna i min klass prata klart och tydligt. Jag kommer ihåg att nästan alla av mina mannliga klasskamrater hade problem att uttala ord. Uttalsskillnader. Kvinnlig och manlig samtalsstil. Sexism i språket. Benämningar på kvinnor och män. Representationsfrågan. Hon och han. Sexism och ”Genusperspektiv på språk” är skriven av Kerstin Norden- stam, docent i .. Emellertid visar det sig att könsskillnader förekom på en mera subtil. Einarsson är professor i nordiska språk och fick dessutom Erik Wellanders pris för sin framstående forskning inom bland annat könsskillnader i språkbruk. Författarna till boken är även de forskare själva. Anne-Marie Johansson är doktorand inom pedagogik. Jag har även använt mig av boken Våp. könsskillnader i språket

0 kommentarer