Hm årsredovisning

hm årsredovisning

H & M Hennes & Mauritz Gbc AB - företagsinformation med organisationsnummer, nyckeltal, bokslut, omsättning, styrelse, gratis årsredovisningar, koncernstruktur, m.m.. H&M Hennes & Mauritz GBC AB ingår i en koncern med 86 bolag. Moderbolag är H & M Hennes & Mauritz AB och koncernmoderbolag är Ramsbury. Q2. Sexmånadersrapport (pdf) · Presskonferens presentation (pdf) · Telefonkonferens presentation (engelsk pdf) · Försäljningsutveckling maj och andra kvartalet (pdf) · Försäljningsutveckling april (pdf) · Försäljningsutveckling mars (pdf). Q3. Niomånadersrapport (pdf) · Telefonkonferens presentation (engelsk pdf). Vill du se hur bolaget är uppbyggt. Då är det en bolagsordning du behöver. Bolagsordningen innehåller föreskrifter för hur ett aktiebolag ska verka och fungera. Det är bolagsordningen som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordningen finns på freie-domains.info i samma stund som den blivit.

Hm årsredovisning Video

Riskhantering Del 1 hm årsredovisning

Hm årsredovisning - Pro Cee'd

Finansiella rapporter Vårt räkenskapsår löper från 1 december till 30 november. Fler än 4  butiker på 69 marknader. Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Aktiekurs Aktien handlas på Nasdaq Stockholm. Vi är   medarbetare globalt Här kan du som aktieägare logga in och ändra i din beställning av årsredovisningen samt göra en adressändring. Bolagsrapporter Årsredovisning pdf Bolagsstyrningsrapport pdf Sustainability Report pdf.

0 kommentarer