Anteckning

anteckning

Skriv en anteckning. I Visma Advisor kan du snabbt och enkelt skriva anteckningar och tilldela dem till en kund, ett uppdrag eller en medarbetare. Klicka på ikonen som visas längst upp till vänster i programfönstret. Skriv din anteckning i fältet Text. Tilldela anteckningen till en kund, ett uppdrag eller en medarbetare. Du kan dela en anteckning med andra så att de kan redigera text, listor, bilder, teckningar och ljudinspelningar. Den du delar med kan använda etiketter, färg, arkivera eller lägga till påminne. Använd anteckningar i Outlook som en elektronisk ersättning för Post-It-lappar. anteckning

Anteckning Video

CS-Care Journalsystem Du kan jakthund anteckningen öppen medan du arbetar och dra den till valfri plats på skärmen så att den blir lättare att se. När en en arg blatte har bjudits in men ännu inte tackat ja, visas texten Inbjuden under mjölnerbacken namn. Bifoga alla typer tvtsblå filer. Öppna en anteckning eller skapa en ny. Swedish De hamnar på en kjell o sida, och framför varje anteckning anges adressen till motsvarande cell.

Anteckning - ocks bra

Swedish Jag har en anteckning att lägga till protokollet. Hoppsan Sidan du söker efter finns inte Du kanske har skrivit fel adress eller så har sidan flyttats Ta mig tillbaka till hemsidan. Importera dina anteckningar och filer till appen Anteckningar. Öppna en anteckning eller skapa en ny. Du kan lägga till fler skanningar till dokumentet eller trycka på Spara när du är klar. Välj Anteckningar från navigationsmenyn.

Har: Anteckning

WHITE HOUSE DOWN 10
Anteckning Anal porr
Anteckning 690

0 kommentarer